POŁĄCZENIE I WCHŁANIANIE
KAPITAŁ
OKUP FINANSOWY
GLOBALNE ІРО I WYPUSZCZANIE OBLIGACJI
AKREDETYWA
RESTRUKTURYZACJA DŁUGA
І FORMACJA
FINANSOWI EKSPEDYTORZY
І KONSULTANCI
     POSIADAMY TRZYDZIESTOLETNIM DOŚWIADCZENIEM W SFERZE DOŁĄCZENIA POŻYCZKOWEGO FINANSOWANIA ZA POMOCĄ ŹRÓDEŁ BANKINGU INWESTYCYJNEGO. NASZE DOŚWIADCZENIE I ORIENTACJĘ Z AMERYKAŃSKIM I ŚWIATOWYM RYNKIEM FINANSOWYM POZWALA ZADOWOLIĆ WYJĄTKOWE POTRZEBY BIZNESU DLA OSIĄGNIĘCIA CELI.
   America2030 pomaga kompaniom w zlaniu biznesów, wchłanianiu nowego biznesu czy alienacji części biznesu potocznego. Zabezpieczamy pełną analizę biznesu czy biznesu, który chcesz nabyć, i nasze usługi włączają następne:
Będziemy działać jak finansowy doradca i broker dla znajdowania kapitału odpowiednio do potrzeb.
    Nasz pierwszy okup finansowy biznesu odbył się - w 1997R. z udanym wchłanianiem dużego projektu komercyjnego nieruchomości w Chicago. Z tego czasu przyjmowaliśmy uczestnictwo w operacjach wchłaniania i alienacji rozmaitych biznesów z użyciem technologii kredytowych na sumę około w $200 mln.
    Usługi brokerskie mogą różnić się w zależności od nawyków praktycznych i umiejętności brokera. Najbardziej rozpowszechnione usługi, którymi brokerzy zabezpieczają klientów, są:
•     Kompleksowa analiza biznesu,
       który pochłaniasz;

•     Pełna due diligence analiza, jego przegląd i przygotowanie;

•     Przygotowanie inwestycyjnego memorandum dla
       dołączenie światowego prywatnego wkładu kapitałowego
       czy ІРО na jakiejkolwiek giełdzie;

•     Fachowe towarzyszenie prawne;

•     Przygotowanie dokumentów wszystkich rodzajów po sekurytyzacji
       takich jak obligacje i skomplikowane dłużne zobowiązania;

•     Liczebna analiza ryzyka długa i zbywalności;

•     Kształtowanie kapitału i dołączenie kosztów;

•     Wypuszczanie obligacji;

•     Przedstawienie na rynkach światowych kapitału;

•     Konsultacje po wchłanianiu;

•     Konsultacje po alienacji i konsolidowaniu praw;

•     Kształtowanie strategicznego biznes planu i przygotowanie do
       zlania czy wchłaniania;

    Nasze wiedze w sferze międzynarodowych finansów i stosunków z bankami międzynarodowymi i konsorcjami kapitału prywatnego zabezpieczają dostęp do kapitału dla rozszerzenia biznesu czy dołączenia kosztów. Jeśli posiadasz biznesem i potrzebujesz dołączenia kapitału w rozmiarze od $1 do $500 mln., nasze wiedze, doświadczenie i zasoby będą do twoich usług.

    U nas uregulowane związki z bankami inwestycyjnymi, prywatnymi biurami rodzinnymi, firmami z dołączenia kapitału prywatnego, hedge funds i konsorcjami banków w Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bachrejnie, Katary, USA, Kanadzie, Francji i Irlandii. Mamy trzydziestoletnie doświadczenie w dołączeniu kapitału, stworzeniu ugod kredytowych na dziesiątki milionów dolarów za jedną transakcję. Nasza znajomość z inwestorami zagranicznymi pozwala nam odpowiednio ocenić biznes i sformować najbardziej atrakcyjny projekt propozycji inwestycyjnej dla dołączenia kapitału czy pożyczki.

    Jeśli rozpatrujesz nabycie biznesu i potrzebujesz asystowania, zabezpieczymy pełną listę usług poradniczych, ocenę biznesu, przygotujemy projekt propozycji inwestycyjnej biznesu i dołączenia kapitału. Załączamy kapitał czy finansowanie kredytowe dla biznesu w rozmiarze od 10 do 500 mln. dol. Będziemy działać jako konsultanci finansowi i przedstawiciele przed międzynarodowymi rynkami finansowymi do nabycia biznesu, który cie ciekawi, wykorzystując dłużny leverage czy inne skomplikowane dłużne instrumenty finansowe.

    Nasze pierwsze doświadczenie z pierwotnego prywatnego rozmieszczenia datuje się 1995r., zaczynając od bankingu inwestycyjnego, gdzie byliśmy główne i gwarantowaliśmy rozmieszczenie dużej franszyzy kawowej w USA. Możemy asystować biznesowi w przeprowadzeniu IPO na jakiejkolwiek giełdzie światowej. Będziemy działali jako konsultanci czy przedstawiciele dla prywatnego czy otwartego rozmieszczenia. Wyznaczymy potrzeby finansowe, model biznesu i przygotujemy konieczny biznes plan, po to, żeby zaznajomić propozycję z adwokatami z papierów wartościowych, które przygotują konieczne dokumenty dla przedstawienia pożyczkobiorcom, underwriter papierów wartościowych, pożyczkobiorcom kapitału prywatnego, hedge funds czy funduszowym giełdom jako głównego, tak i wtórnego rozmieszczenia. Pomagamy małemu i średniemu biznesowi zrobić krok do wzrostu i rozszerzenia swojego biznesu na arenie światowej ІРО.

    Przedstawimy underwriter na giełdzie funduszowej i będą towarzyszyli cie w ciągu całego procesu finansowego od kształtowania dokumentacji do rozruchu IPO.

    Również możemy konsultować i zaznajomić z firmami światowymi z wypuszczania obligacji, które pracują w tym biznesie. Przygotowujemy wszystkie konieczne dokumenty, szukamy i znajdujemy odpowiednie firmy z wypuszczania obligacji i pomagamy w ciągu całego procesu, jak długo nie będzie otrzymano kapitał.<.

    Jeśli kompania może otrzymać zamówienie na produkcję, lecz nie ma kapitału obrotowego dla wykonania zamówienia, możemy pomóc z:

1. Liniami akredytywami i kredytowymi;
2. Przeprowadzeniem zamówienia do akredytyw;

    Pomagamy przedsiębiorstwom z dużymi zamówieniami otrzymać akredytywę z cudzoziemskiego banku. Otrzymana akredytywa mogą być konwertowane w linię kredytową dla kapitału obrotowego.
Rozmiar otrzymanej akredytywy może składać $3 -$100mln. W wyjątkowych wypadkach, sumy, mniejsze od $3mln mogą być dopuszczalne.

     Prosimy o kontakt na Val@America 2030.net

    W razie, jeżeli kapitalizacja niedostateczna albo nadmierna i ponosisz znaczące koszty przez odsetki albo potrzebujesz restrukturyzacji długów jakiegokolwiek typu, możemy pomóc w tym. Również możemy pomóc w strukturalizacji czy kształtowaniu nowego długa przez wypuszczanie wysokozyskowych obligacji, rynki kapitałów, emisję dodatkową, prywatny kapitał, inwestycyjne banki czy inne źródła, które zabezpieczają otrzymanie kapitału czy pożyczki w formie kapitału czy długa. Również możemy pomóc w otrzymaniu kolejnej pożyczki czy innej formy kolejnego finansowania.

    Możemy przedstawiać kompanię w trakcie restrukturyzacji długa przed bankiem. Banki zazwyczaj nie restrukturyzują pożyczki, przy zwróceniu bezpośrednio pożyczkobiorcy, jednak kiedy załącza się kompania, która fachowo zajmuje się restrukturyzacją, banki często zgadzają się zmniejszyć czy restrukturyzować pożyczkę, ponieważ powstaje możliwość załączyć innych kredytorów.

      Jeśli chcesz, żeby pomogliśmy albo restrukturyzować dług, albo zmienić kredytora, prosimy o kontakt z nami. Mamy bogate doświadczenie w pracy z bankami.

       Restrukturyzowaliśmy kompleksowe zobowiązania na $200 mln. i proponujemy nasze trzydziestoletnie doświadczenie, żeby pomóc restrukturyzować dług.

Nie ma znaczenia, które globalne finansowe problemy właśnie masz, będziemy działali jako przedstawiciele, konsultanci i będziemy towarzyszyć w ciągu całego procesu finansowego: od analizy potrzeb biznesu do przygotowania planu biznesu, memorandum finansowego dla przedstawienia różnym instytutom finansowym. Będziemy pomagać i towarzyszyć krok za krokiem na drodze do sukcesu.