RODZAJE
USŁUG
PROCES
SPRZWDAZY
WYNAGRODZENIE
BROKIERSKIE
USŁUGI SERTYFIKOWANEGO
BROKERA BIZNESOWEGO
USŁUGI DLA
SPRZEDAWCOW BIZNESU
REKLAMA TWEGO
BIZNESU
UMOWA
Z FIRMA
POTRZEBNY INWESTOR,
ALE NIE SPRZEDAJE SIE BIZNES
STOSUNKI AGENCKIE Z KLIENTAMI I ZLECENIODAWCAMI.
Zazwyczaj biznes broker posiada pełny spektrum usług, a stosunki brokerskie bazują się na otrzymaniu komisji za rachunek podpisania ugody ze sprzedawcą, albo poprzedniej ugody z nabywcą. Stosunki agenckie w operacjach z biznes-własnością włączają przedstawienie biznes brokerem (w imieniu firmy brokerskiej) podstaw sprzedaży w zależności czy jest ten człowiek nabywcą, czy sprzedawcą.
    Usługi brokerskie mogą różnić się w zależności od nawyków praktycznych i umiejętności brokera. Najbardziej rozpowszechnione usługi, którymi brokerzy zabezpieczają klientów, są:
•     Pomoc klientowi w ustaleniu NITSP
       kosztu - Najbardziej Prawdopodobnej Ceny Sprzedaży;
       (metody, wykorzystane oddzielnymi brokerami w
       tym procesie, mogą różnić się);

•     Opracowanie kompleksowego memorandum informacyjnego
       przedsiębiorstwa (zazwyczaj dokument
       objętością 5-10 stron), który wyświetla
       szczegóły biznesu dla potencjalnych nabywców;

•     Poszukiwanie nabywcy;

•     Reklama i prezentacja biznesu dla
       potencjalnych nabywców;

•     Studiowanie wypłacalności nabywców;

•     Koordynacja rokowań i konsultacja
       w strukturalizacji ugody;

•     Pełne towarzyszenie klienta na wszystkich
       etapach przeprowadzenia ugody;

•     Pomoc w zachowaniu poufności;

•     Konsultowanie z całogodzinną opłatą,
       wychodząc z potrzeb klienta;

•     Jedną z najważniejszych usług, które
       zabezpieczają biznes brokerzy, jest nadanie
       możliwości właścicielom biznesu koncentrować się na
       biznes-działalności, a nie na procesie sprzedaży, który
       zajmuje, średnio, od 9 do 24 mieś.

    Po dołączeniu brokera, wyznacza się specjalny escrow agent, do którego broker będzie zachowywał koszty albo depozyty sprzedawcy (bardzo podobnie do procesu wnoszenia zadatku w praktyce), żeby przekonać się w tym, że wszystkie załączone strony otrzymają płacę. W sprzedaży biznesu depozyt może chwiać się od 10% do 50% od powyżej uzgodnionej ceny.
    Na rynku, co obsługuje się biznes brokerami, przeważnie sprzedają się biznesy z ceną realizacji do $10 000 000. Większe prywatne kompanie, co stosuje do с

    Istnieją trzy rodzaje wynagrodzenia brokerskiego: całogodzinne, utrwalone i płaca za sukces (wynagrodzenie przy zamknięciu). Broker może wykorzystywać jakikolwiek rodzaj, alboż ich kombinację w zależnści od usług, które zabezpiecza. Najbardziej rozpowszechnioną formą kompensacji jest opłata za sukces, kiedy wypłata prowizji zależy od pomyślności poszukiwania odpowiedniego nabywcy na biznes, udanych rokowań co do zawarcia kontraktu między nabywcą i sprzedawcą ze spełnieniem transakcji albo wymiany pieniędzmi czy innymi aktywami między nabywcą i sprzedawcą. Utrwalona płaca pomaga pokryć początkowe straty, które niesie broker przy nadaniu usług i demonstruje powagę zamiarów klienta (sprzedawcy czy nabywcy).

     Płaca za sukces waha się od 5% do 12% od ceny sprzedaży i w pewnych wypadkach może nawet zrosnąć aż do 15% w zależnści od складностей. Komisje, określone z klientem (sprzedawcą albo nabywcą) zazwyczaj wypłacają się na końcowej fazie.

     Zazwyczaj, czym mniej operacja, alboż, przeciwnie, czym bardzej ona jest skomplikowana, - tym większa suma komisji. Przeważnie od sprzedaży biznesów, koszt których ocenia się w zasięgach od 1 000 000 do 10 000 000 dolarów USA, można czekać otrzymania komisji w średnim rozmiarze od 8 do 12% razem z utrwaloną opłatą w sumie od 10 000 do 50 000 dolarów USA, która nie powraca się, i zależy od warunków, które wystawiają się przez sprzedawcę. Reklama jest droga i biznes, który wystawia się na sprzedaż, koniecznie reklamować. Biznesy, które sprzedają się za dziesiątki albo setki milionów dolarów, mogą wymagać środki pieniężne w rozmiarze dziesiątków albo nawet setek tysięcy dolarów, ponieważ koniecznie zrealizować ocenę, audyt, analizę biznesu dla jego należnej sprzedaży. Praktycznie niemożliwie sprzedać biznes bez jego przesuwania. My w Ameryka 2030 otrzymujemy dochód od udanej sprzedaży biznesu i nie wymagamy żadnych kosztów zaliczkowych.

    Każdy może być prosto biznes brokerem, lecz certyfikowany biznes broker ma edukację, wiedzę i doświadczenie, które rozwijało się i doskonaliło się latami. Certyfikowany biznes broker zdobył obszerne wiedze, należy do akredytowanych organizacji i dotrzymuje się srogich zasad, których oczekują od każdego fachowca. My w America2030 Ukraina jesteśmy certyfikowanymi brokerami i możecie oczekiwać wyników i fachowości od naszej firmy na najwyższym poziomie.

    Po podpisaniu kontraktu ze sprzedawcą, życzącym sprzedać swój biznes, broker próbuje otrzymać komisję za pomocą poszukiwania nabywcy dla sprzedawcy biznesu za najwyższą możliwą cenę i za krótkie terminy dla sprzedawcy. Żeby dosięgnąć wyniku w poszukiwaniu nabywcy, biznes broker zazwyczaj spełnia następne :
•     Zabezpiecza poufność - brokerzy stworzyli
       system, który zabezpieczą poufność biznesu;

•     Wyznacza koszt - większość właścicieli ma
       chybne rozumienie kosztu własnego biznesu. Brokerzy
       America2030 są certyfikowani i mają doświadczenie
       оoceny biznesu i mogą pomóc właścicielom
       zrozumieć prawdziwy koszt ich biznesu;

•     Zna rynek - Brokerzy żyją tym, że sprzedają biznesy.
       Oni znajdują się na rynku codziennie, kontaktując z
       nabywcami. Miejscowy biznes broker rozumie miejscowy rynek,
       w skutek - rozumie koszt miejscowego biznesu;

•     Oszczędza czas i nerwy;

•     Proponuje biznes na sprzedaż, często
       stosując wszystkie metody;

•     Przygotowuje konieczne dokumenty, które opisują biznes dla
       reklamy, broszur, elektronowych rozsyłań,
       witryn, turów it.p.;

•     Reklamuje biznes. Reklama zazwyczaj jest największymi
       zewnętrznymi kosztami w przesuwaniu biznesu i potrzebuje
       kooperacji ze sprzedawcą;

•     Jest osobą kontaktową z możliwością odpowiadać na
       jakiekolwiek pytania i wyświetlać główne detale;

•     Przekonuje się że nabywcy finansowo
       kompetentne dla kupna biznesu : czym więcej
       wykwalifikowany nabywca, tym bardziej prawdopodobnie, że ugoda
       będzie udana;

•     Przeprowadza rokowania odnośnie ceny w imieniu sprzedawcy.
       Agent ze sprzedaży działa, jako osoba zaufana.
       Będąc emocjonalnie nieuprzedzonymi, biznes brokerzy
       mogą bardziej efektywnie toczyć rokowania w
       imieniu sprzedawcy. To może zabezpieczyć
       podpisanie kontraktu na bazowych
       warunkach sprzedaży.

•     Przeprowadza rokowania odnośnie możliwości ponownego podziału
       zobowiązań, rokowania z kredytorami,
       pomaga nabywcom w otrzymaniu finansowania;

•     W większości wypadków spłata sprzedawcy utrzymuje się w escrow
       agenta do zakończenia procesu. Przeważnie, zakończenie
       procesu przewiduje spotkanie między nabywcą i sprzedawcą,
       gdzie odbywa się podpisanie ugod z przekazania własności
       biznesu, praw korporacyjnych, marek handlowych i in..

    Praktycznie niemożliwie sprzedać biznes bez reklamy i odpowiedniego jego przesuwania. Biznes brokerzy przywabiają potencjalnych nabywców różnymi drogami, w szczególności, nadając ograniczoną ilość informacji (Teaser) o biznesie, który sprzedaje się, na ich witrynach, ogłoszeniach w biznes-gazetach, czasopismach, elektronowych rozsyłaniach czy współpracując z innymi brokerami. Brokerzy również bezpośrednio kontaktują z możliwymi nabywcami czy sprzedawcami dla wyznaczenia poziomu ich interesu.

    Biznes brokerzy zarabiają swoje prowizje zazwyczaj po uzgodnieniu wszystkich warunków i podpisaniu kontraktu między biznes brokerem a sprzedawcą. Większość biznes brokerów wymagają ekskluzywnej umowy dla sprzedaży biznesu. Biznes broker nie będzie tracić setki, albo nawet tysiąca godzin bez ekskluzywnego prawa do sprzedaży biznesu. Standartowy okres sprzedaży biznesu - od 6mies. do 18mies. i potrzebuje ugody na minimum 12mies. Na ocenę, przeprowadzenie audytu i przygotowanie wszystkich reklamowych materiałów dla wyprowadzenia na rynek trzeba 30-90 dni, w zależnści od rozmiaru biznesu i jego właściwości.

Mamy inwestorów, które mogą zainteresować w biznes, jeśli nie chcesz jego sprzedawać.

28 Błędów,
KTÓRE ROBIĄ WŁAŚCICIELE
Przy Sprzedaży Biznesu
America2030 America2030 współpracuje z największymi instytucjami światowymi. Jeśli Państwo interesuje zlanie i wchłanianie, nowy kapitał, długa restrukturyzacja, projekt będzie przedstawiony niżej przeliczonym i wielu innym bankom.
Fachowe organizacje brokerskie:
Inwestycyjne fundusze:
Kompania współpracuje z biznes brokerskimi i M&A firmami :