America2030 - drużyna doświadczonych fachowców, która koncentruje swoje umiejętności na osiągnięciu celi. Nasi Klienci znają, czego oczekiwać na każdym etapie, a każdy nasz krok i całe nasze działania dają Klientom odczucia pewności w tym, że oni podjęli prawidłową decyzję, w czym pomaga analiza sprawozdań, które nadajemy. Ponieważ każdy Klient jest unikalny i ma indywidualistyczne interesy i potrzeby, pragniemy usłyszeć wszystkie ich życzenia. Dla nas bardzo cenny Czas Klienta i musimy być efektywne na tyle, na ile to możliwie, przecież Klient oczekuje wyników.
    Nasze doskonałe nawyki, fachowość, wiedza i doświadczenie marketingowe pomagają zadowalać wszystkie potrzeby naszych Klientów w sferze nieruchomości. Otrzymujemy wyniki, niedostępne dla naszych konkurentów.

    Również budujemy inwestycyjne stosunki partnerskie, przez przedstawienie inwestorom nowych i porywających projektów i opracowań. Proponujemy kompleksowe konsultacje dla tego, żeby optymizować biznes i przygotować jego dla sprzedaży.

    Nasz dział przedstawicieli producenta może zaproponować rozpowszechnienie produkcji w świecie.

    Wybudowaliśmy mocne stosunki z największymi światowymi bankami, zamożnymi osobami prywatnymi i przedstawicielstwami bogatych rodzin, więc możemy sprzedać biznes albo znaleźć kapitał.

    Również pracujemy z bankami do nabycia ich beznadziejnych długów i problematycznych aktywów.
We purchase Nonperforming bank debt
Inwestycyjne propozycje
Our deals range in size is from $1m-$500m
Full Bankruptcy consulting
Współpraca z więcej, aniżeli 500 bankami
Full business consulting
Off-shore Investments
Debt & Equity financing from $1M-$1BN
Kodeks etyki kompanii «Ameryka 2030»

     Kodeks biznes-etyki kompanii «Ameryka 2030» jest kombinowanym dokumentem, który wyświetla wszystkie wartości kompanii na podstawie Kodeksu biznes-etyki, co przypisuje się rozmaitymi fachowymi organizacjami, w szczególności, Międzynarodową asocjacją biznes-brokerów, Amerykańską asocjacją biznes-brokerów, Aliansem doradców do spraw połączeń i wchłaniań, Instytutem połączeń, wchłaniań i aliansów i Asocjacją fachowych doradców do spraw połączeń i wchłaniań. Kodeks biznes-etyki każdej z tych organizacji wymaga, żeby każdy uczestnik działał w odpowiedniości z srogim kodeksem etyki w celu zachęty najwyższego poziomu profesjonalizmu i uczciwości w biznes-brokerskim i przemyśle z połączeń i wchłaniań.

        Wszyscy fachowcy kompanii «Ameryka 2030» są zobowiązani:
•     działać fachowo, zgodnie zasad uczciwości i przyzwoitości i wyraźnie dotrzymywać się norm fachowej biznes-etyki;
•     stawiać dotrzymanie interesów klientów powyżej za swoje własne;
•     przeprowadzać inwestycyjną analizę i nadawać rekomendacje, wyraźnie polegając tylko na własną niezależną opinię fachową;
•     nie brać uczestnictwa w żadnej działalności, która przeczy interesom klientów;
•     działać w pełnej przejrzystości i w interesach klientów;
•     podtrzymywać i podwyższać poziom fachowych wiedz pracowników.


     Jak w innych przyznanych kompaniach fachowych, specjaliści kompanii «Ameryka 2030» mają zobowiązanie przed społeczeństwem, klientami, swoim fachem, organizacją, w której oni pracują, i przed sobą samymi dotrzymywać się najwyższych standardów zachowania etycznego. Na potwierdzenie tego zobowiązanie kompania ogłosiła następne standardy zachowania etycznego dla swoich pracowników. Dotrzymanie tych standardów jest znaczące dla wsparcia najwyższego możliwego poziomu fachowego. Nasi pracownicy zgadzają się, że nie będzie stawiał się opór tym standardom i nie będą zamykali oni oczy na takie uczynki z boku innych w ramach naszej organizacji.


Kompetencja:

        Do naszej odpowiedzialności wchodzi:
•     Podtrzymywać należny poziom fachowej kompetencji przez stały rozwój naszych wiedz i przyzwyczajeń.
•     Wykonywać nasze obowiązki fachowe odpowiednio do praw obowiązujących, akt normatywnych i standardów technicznych.
•     Przygotowywać pełne i wyraźne sprawozdania i rekomendacje po należnej analizie relewantnej i pewnej informacji.
•     W jakiejkolwiek operacji działać z umiejętnością i starannością.
•     Czynić sumiennie, dotrzymywać się dobrych praktyk prowadzenia biznesu i dokładnie przedstawiać istniejące usługi i produkty.


Poufność:

        Mamy odpowiedzialność:
•     Utrzymywać się od ujawnienia konfidencjonalnej informacji, nabytej w trakcie pracy, za wyjątkiem tych wypadków, kiedy upoważnione ją ujawniać albo
        kiedy jest taki obowiązek zgodnie z prawem.
•     Po potrzebie informować podległych odnośnie poufności informacji, zdobytej w trakcie ich pracy, i monitorować ich działalność odnośnie zachowania
        takiej poufności.
•     Utrzymywać się od użycia konfidencjonalnej informacji, nabytej w trakcie naszej pracy, dla otrzymania nieetycznej albo bezprawnej przewagi,
        osobiście albo przez trzecie strony.


Uczciwość:

        Jesteśmy odpowiedzialne za to, żeby:
•     Unikać rzeczywistych albo możliwych konfliktów interesów i zastrzegać odpowiednie strony od jakiegokolwiek konfliktu potencjalnego.
•     Utrzymywać się od uczestnictwa w jakiejkolwiek działalności, które poddane wątpliwości naszej zdolności etycznie pełnić nasze obowiązki.
•     Rezygnować z prezentów, usług, łapówek albo otrzymania opłaty przedstawicielskich kosztów, które by wpływały, albo wyglądało by, że wpływają na
        nasze działania.
•     Utrzymywać się od aktywnej albo pasywnej przeszkody osiągnięciu celi prawnych i etycznych kompanii.
•     Przyznawać i zawiadamiać o fachowych ograniczeniach albo innych ograniczeniach, które by przeszkadzały odpowiedzialnym osądom albo udanej działalności.
•     Przekazywać niesprzyjającą, a także sprzyjającą informację, fachowe osądy i rozumowania.
•     Utrzymywać się od uczestnictwa i wsparcia jakiejkolwiek działalności, która by dyskredytowała fach.
•     Zachęcać działania, które będą budowały zaufanie z naszymi klientami i społeczeństwem.
•     Dotrzymywać się praw i innych akt normatywnych, które regulują nasze usługi.
•     Gwarantować, że reklama jest dokładna, prawdziwa i wolna od treści, która by mogła wywołać błędne wrażenie albo innym sposobem przeczyć
        interesom społecznym albo interesom klientów.


Obiektywność:

        Mamy odpowiedzialność:
•     Przekazywać informację sprawiedliwie i obiektywnie.
•     W całości ujawniać całą informację relewantną, która z dostatecznym stopniem wiarygodności będzie wpływała na rozumienie docelowym użytkownikiem
        przedstawionych sprawozdań, komentarzy i rekomendacji.


Biznes-etyka jest nieodłączną składową działalności naszych pracowników w trakcie komunikacji, podjęcia decyzji i działalności rzeczowej.